اشخاص حقیقی و حقوقی زیر در خرید پنل های طلایی و الماس شامل تخفیف خواهند بود

ردیف تخفیف به میزان تخفیف 1 موسسات خیریه رسمی 40% 2 هیئت های مذهبی 30% 3 بانک ها و موسسات مالی اعتباری 30% 4 کارگزاری ها و نمایندگان بیمه 20% 5 مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه ... ادامه مطلب »

17th Mar 2019