امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

سرویس های ویژه

مناسب برای همه سایتهای پربازدید – با قیمت مناسب

پلاتینیوم

10 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2تعداد وب سایت
 • 50GBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

هاست اشتراکی

شروع قیمت
10 هزار تومان/ ماهیانه
 • 3تعداد وب سایت
 • 500MBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

هاست حرفه ای

شروع قیمت
25 هزار تومان/ ماهیانه
 • 40تعداد وب سایت
 • 3GBهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

حرفـه ای

250 هزار تومان/ ماهیانه
 • بی نهایتتعداد وب سایت
 • 128GBرم
 • نا محدودهارد
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد

سوالی دارید؟ شروع کنید